Otkrijte Camino rutu na otoku Krku

by admin

Slijedeći tradiciju bratovština Sv. Jakova koja pomažu hodočasnicima na putu do Santiago de Compostele od 1203. godine, hrvatska bratovština Sv. Jakova započela je s revitalizacijom srednjovjekovnih hodočasničkih ruta koje vode do Santiago de Compostele.

Otok Krk odabran je za prvi dio hrvatske Camino rute koji će službeno biti označen žutim strelicama (prilagođenim hrvatskim tradicionalnim simbolima). Službena hrvatska vjerodajnica (hodočasnička putovnica) s Camino pečatima koji odražavaju lokalnu kulturnu baštinu dostupna je svim hodočasnicima koji žele otkriti ovaj novi dodatak europskoj mreži Camino ruta.

Camino Croatia

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More